تک آرزوی بر باد رفته

>>> تاریخ انشتار پست :1397/3/29


بگذار و بگذر..!
هرآنچه که روحت را به استعمار میبرد.

در نوع ، تفاوتی ندارد

خواه اندوه باشد ، خواه نفرت / خواه عشق باشد و خواه آرزو...

حباب روی آب رودخانه را دیده ای!؟جذاب است و چشم‌نواز

رنگین کمان بعد از هوای باران خورده را چطور!؟دل انگیز است و روح بخش

اما..

اما موقتی و عام

اختصاصی به تو ندارد

دست و پا زدن برای همیشه بودنشان و همیشه داشتنشان حماقت محض است و بس.

می دانی!؟باید بر باد داد

هرآنچه که تو را مسخ می گرداند..

رهایش کن ، آن هم در مسیر تندبادی شدید که به سرعت از تو دورش گرداند

آن هنگام است که فراغ بال می یابی

سبک شده ؛ اوج میگیری.

آزاده باش نه اسیر

هوایی شدن نفْست را در نطفه خفه کن تا راه بند نفَست نباشد...

آموزگار دلت باش

تیمارگر روانت باش

تا زمام پاره نگرداند که اگر لجام گسیختگی پیشه گرفت ، خودخواسته عقلت را به بهایی ناچیز به بردگی أش درآورده ای...

پس بگذار و بگذر...#افعی_نیش_اوچولو

نظرات در رابطه با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :
متن دیدگاه :