فندک عشق

>>> تاریخ انشتار پست :1397/3/29

شب است و سوز غمبارش به تار جانم افتاده / خرابات سیه بارش به کوی چشمم افتاده
دلم از دار این دنیا / شده سیر و حزین ؛ تنها

در این سوز و در این ظلمت / فقط دارم چنی فندک..!!!

که نور پرفروغ شعله ی ریزش / ضیا بخشد دو چشمان سیاهم را

بدین سان کز شکوه نور و گرمایش / به خاک انداز گرداند غرور هور تابان را

خدایا لحظه ای صدبار به شکرانت کنم لب باز / به این نعمت،به این رحمت،به این انوار بی منت

اگر یک دم گشودم لب / به ناشکری و کفرانت

غلط کردم ، نفهمیدم چه ها کردم.. / تو بنگر بر دل زارم ، نه این الفاظ و گفتارم..#افعی_نیش_اوچولو

نظرات در رابطه با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :
متن دیدگاه :