گرگ و میش در مه

>>> تاریخ انشتار پست :1397/5/3

روز ها از پی هم میگذرد
چه خموش و رام
منزوی شده
قلب چموش و چالاکم.
دردمند و گله مند
گهگاهی به دنبال عریضه نویس دوره گرد میگردد
قلمش سرخ، به رنگ خون دل
پاک کنش زلال،به صافی اشک چشم‌.
شکایت نامه میخواهد
شاکی از راکب دل سنگ سوار بر مرکب روزگار
شایدم اشتباه گرفته است
روزگار همان راکب است که هی کنان و چشم بسته مرکب را میتازد
عذر تقصیر..
اختیار به افکار ندارد
هوای دلش این روزها بدجور گرگ و میش شده
شاید هم از بیماری کوردلی رنج میبرد
خلاصه ما که سردرنیاوردیم از اوضاع و احوالش،اگر شما بیماری اش را کشف کردید برای دلش «أمن یوجیب» بخوانید..

#افعی_نیش_اوچولو
برای حال بی مقدار خود دریاچه ای از آب جوی دیدگان خواهم
ولی افسوس کاین حالم سراسر نیشتر دارد...نظرات در رابطه با این پست
نام :
ایمیل :
وب سايت :
کد تاييد :
متن دیدگاه :